Akcija za prvih 50 naročnikov.

Splošni pogoji poslovanja

Nosilec spletnega portala CostWolf.si je
Optimizator, d.o.o.
Pot v dolino 11c
1261 Ljubljana - Dobrunje

Optimizator, d.o.o. si pridržuje pravico, da različnim kategorijam uporabnikov na portalu CostWolf prikazuje različno količino vsebine in omogoča različne storitve.

Obiskovalec spletne strani
Ob vsakem obisku spletne strani CostWolf se na spletnem strežniku avtomatsko shranjuje dnevniška datoteka (npr. IP številka - številka, ki identificira posamezen računalnik oz. drugo napravo na spletu; verzija brskalnika, čas obiska, ime predhodne strani). Te podatke Optimizator, d.o.o. obdeluje z namenom vodenja statistike obiskov na naši spletni strani.

Več informacij o tem najdete na povezavi Politika piškotkov.

Registrirano uporabniško ime
Za uporabo storitev na portalu CostWolf morate opraviti registracijo, pri kateri boste morali izbrati uporabniško ime in geslo ter vnesti svoj elektronski naslov. Z registracijo potrjujete, da se strinjate s splošnimi pogoji poslovanja in politiko zasebnosti. Kot uporabnik storitev CostWolf morate poskrbeti, da so posredovani podatki točni in ažurni. Vaše podatke lahko kadarkoli pregledate, zahtevate njihov popravek ali izbris v svojem profilu.

Uporabniška imena so osebna. Vsako uporabniško ime lahko uporablja le ena (fizična) oseba. Posredovanje uporabniškega imena in gesla tretjim osebam ni dovoljeno. V primeru utemeljenega suma, da uporabniško ime uporablja več oseb, si pridružujemo pravico, da iz varnostnih razlogov zamenjamo geslo uporabnika ter omejimo oz. prekinemo uporabo na CostWolf. Novo geslo bo posredovano na elektronski naslov, ki ga je uporabnik vnesel ob registraciji oz. na elektronski naslov, ki je vezan na uporabniško ime.

Uporabnik je odgovoren za vse aktivnosti, opravljene z njegovim uporabniškim računom. Predlagamo, da na javnih računalnikih ne shranjujete uporabniškega imena in gesla ter se po zaključeni uporabi odjavite.

O vsakršni nepooblaščeni uporabi ali o utemeljenem sumu nepooblaščene uporabe vašega uporabniškega imena, ste dolžni obvestiti Optimizator, d.o.o., na elektronski naslov support@costwolf.si.

Ob sklenitvi naročniškega razmerja morate posredovati podatke, ki jih potrebujemo za izvedbo naročila, to so: ime in priimek, naziv podjetja, naslov podjetja, davčna številka podjetja in elektronski naslov. Spletna naročnina se veže na registrirano uporabniško ime. Naročnik je dolžan sporočiti vsako spremembo podatkov, ki so vezani na naročniško razmerje, na elektronski naslov support@costwolf.si.

NAROČNIŠKI PAKETI


OSNOVNI CostWolf omogoča polno funkcionalnost portala za 1 leto (12 mesecev).

STARTUP CostWolf omogoča polno funkcionalnost portala za 1 leto (12 mesecev), vendar lahko ta paket sklenejo le poslovni subjekti, ki so ob sklenitvi naročnine mlajši od 24 mesecev (upošteva se datum registracije poslovnega subjekta).

ASISTENT ZA NABAVO je storitev optimizacije le ene nabave (na podlagi predloženega računa, predračuna ali ponudbe).

Brezplačni dostop
Vpis označenih podatkov je nujen pogoj za aktivacijo brezplačnega dostopa do omejenih podatkov na portalu CostWolf. Brezplačni dostop omogoča vpogled v vse kategorije, prav tako v opise izdelkov, atribute in cene. Ne omogoča pa vpogleda v dobavitelje storitev in blaga.

Skupno število naročnin je definirano kot seštevek obstoječe naročnine in dodatne naročnine, ki je predmet naročila. V primeru večjega števila naročnin lahko stranke sklenejo ločen dogovor v okviru skupinske ponudbe.

Vse cene so v EUR in ne vsebujejo DDVja.

Rok za reklamacije je 8 dni od izdaje računa.

Uporabnik izrecno soglaša, da se račun izstavlja in posreduje v elektronski obliki na z njegove strani določen elektronski naslov.

LETNA NAROČNINA NA OSNOVNI ali STARTUP CostWolf

Naročniško razmerje med ponudnikom Optimizator, d.o.o. (v nadaljevanju Ponudnik) in naročnikom letne naročnine na CostWolf (v nadaljevanju Naročnik) nastane na podlagi:
 • pravilno izpolnjene spletne naročilnice;
 • telefonskega naročila, ki ga Ponudnik in Naročnik potrdita, s tem, da Ponudnik pošlje Naročniku po elektronski pošti potrdilo o naročilu;
 • pravilno izpolnjene in s strani Naročnika podpisane naročilnice;
 • v drugih primerih, ko je med strankama doseženo soglasje za sklenitev naročniškega razmerja (podaljšanje naročniškega razmerja …).

Naročniško razmerje je sklenjeno za 1 leto in se avtomatsko podaljša za 1 leto, v kolikor uporabnik ne naredi odjave/preklica najmanj 8 dni pred iztekom trenutne naročnine.

Naročniškega razmerja ni mogoče odpovedati pred potekom dogovorjenega obdobja.

Cena se obračuna po vsakokratnem veljavnem ceniku.

NAROČILO ASISTENTA ZA NABAVO

Naročilo storitve optimizacije ene nabave s strani Naročnika pri Ponudniku nastane na podlagi:
 • pravilno izpolnjene spletne naročilnice;
 • telefonskega naročila, ki ga Ponudnik in Naročnik potrdita, s tem, da Ponudnik pošlje Naročniku po elektronski pošti potrdilo o naročilu;
 • pravilno izpolnjene in s strani Naročnika podpisane naročilnice;
 • v drugih primerih, ko je med strankama doseženo soglasje za sklenitev naročniškega razmerja (podaljšanje naročniškega razmerja …).

Ponudnik si pridržuje pravico, da naročila ne potrdi.

Cena se obračuna glede na dogovorjen odstotek prihranka.

NAČINI PLAČILA

Plačilo letne naročnine na CostWolf  je možno prek predračuna.

Plačilo storitve optimizacije ene nabave (asistent za nabavo) se izvede po optimizaciji nabave, in sicer Ponudnik izstavi račun s 7-dnevnim plačilnim rokom.

POPUSTI za naložene račune ali predračune ali ponudbe
Za vsak naložen račun ali predračun ali ponudbo Naročnik pridobi pravico do 3 % popusta pri naročnini za naslednje leto. Najvišji možen popust je 45 %.

Naročnik pridobi popust za naložen račun ali predračun ali ponudbo, če:
 • storitve ali blago iz računa ali predračuna ali ponudbe spadajo pod vnesene kategorije v CostWolf,
 • je blago ali storitve možno kupiti na slovenskem trgu,
 • račun ali predračun ali ponudba niso starejši od leta in pol (pri tem upoštevamo datum izstavitve dokumenta).

Varovanje osebnih podatkov
Organizator zagotavlja visoko raven varovanja osebnih podatkov in se zavezuje, da bo prejete osebne podatke, navedene ob prijavi v sistem, skrbno hranil in uporabljal samo za namene, za katere so bili podatki zbrani, ter jih brez privolitve posameznih oseb, na katere se podatki nanašajo, ne bo posredoval tretjim osebam. Več o vaših pravicah v politiki zasebnosti.

Neposredno trženje
Optimizator, d.o.o. lahko na podlagi soglasja registriranega uporabnika prejete osebne podatke uporablja za neposredno trženje svojih podobnih izdelkov ali storitev. Registriran uporabnik lahko kadarkoli prekine soglasje za uporabo njegovih osebnih podatkov za namene neposrednega trženja v nastavitvah račune. Optimizator, d.o.o. je dolžan v 15 dneh ustrezno preprečiti uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja. Stroške vseh dejanj v zvezi s tem nosi Optimizator, d.o.o.

Optimizator, d.o.o., Pot v dolino 11c, 1261 Ljubljana - Dobrunje, je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, reg. vložek 2018/33042, osnovni kapital znaša 30.000,00 EUR. ID številka za DDV: SI12625086. Direktor, Hvastija Lan, prokuristka Rihar Katja.

Ljubljana, 1.2.2021

Želite biti obveščeni o vseh novostih?

Prijavite se na naše e-novice.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.